Inschrijven bij De Halter

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de activiteiten van De Halter.
Vult u de formulier in en drukt u dan op de Print knop van uw Internetbrowser.
Stuur het ondertekende formulier op naar het adres dat onderaan het formulier staat vermeld.

1: Activiteiten

Kruis de activiteit(en) aan waar u zich voor wilt inschrijven.
Alle contributies zijn exclusief € 10,00 inschrijfgeld.

Worstelen/stoeien tot en met 17 jaar
  Jeugd groep 1 stoeien1x per week€ 30,00 per kwartaal
  Jeugd groep 2 stoeien2x per week€ 50,00 per kwartaal
  Jeugd groep 3 worstelen3x per week€ 60,00 per kwartaal
  Jeugd groep 4 worstelen3x per week€ 60,00 per kwartaal
  Jeugd groep 5 worstelen3x per week€ 60,00 per kwartaal
  Jeugd worstelen/stoeien1x per week€ 30,00 per kwartaal
Worstelen vanaf 18 jaar
  Senioren m/v1x per week€ 30,00 per kwartaal
  Senioren m/v2x per week€ 60,00 per kwartaal
Fitness
  Buurtfitness€ 37,50 per kwartaal
  1x per week€ 45,00 per kwartaal
  2x per week€ 75,00 per kwartaal
  VUT fitness 10 rittenkaart€ 45,00 *
* niet in combinatie met U-Pas
Extra
  Donateur per jaar (minimaal € 25,00)
  Lidmaatschap + stemrecht€ 60,00 per jaar
U-Pas houders
  Deze inschrijving is voor een U-Pas houder t/m 16 jaar.
  Deze inschrijving is voor een U-Pas houder van 17 jaar of ouder.
De U-Pas geeft recht op korting. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een maximum korting van 225 euro.
Vanaf 17 jaar is dit 100 euro. Let op: Deze korting geldt per jaar per seizoen voor alle U-Pas activiteiten samen.

2: Uw gegevens

Voornaam
Achternaam
Geslacht man    vrouw
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
Email
Bank/gironummer
Naam rekeninghouder
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap

3: Interesse in vrijwillige activiteiten

  Zaaldienst bij wedstrijden/toernooien
  Bardienst bij wedstrijden/toernooien
  Sportdag jeugd
  Jeugdkamp
  Startbijeenkomst nieuw seizoen
  Contactouder nieuwe jeugdleden
  Lid jeugdcommissie
  Andere activiteiten, namelijk:

4: Machtiging en ondertekening

Ondergetekende verplicht zich de contributie aan UKV De Halter te voldoen tot het lidmaatschap eindigt. Het is mij bekend dat het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand voor aanvang van het nieuwe kwartaal beëindigd kan worden.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan UKV De Halter, Utrecht om elk kwartaal van zijn/haar hierbovengenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

Datum: 07-06-2020
Handtekening:

Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele terugboekingskaart. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren.

Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer intrekken. U gebruikt dan de rode intrekkingskaart. U vult de kaart in, stuurt deze op en de afschrijving stop. Houdt u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking. Ook deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren.

5: Verzenden

Print het ingevulde formulier uit en stuur het naar:
UKV De Halter
Heycopplein 5
3521 EX Utrecht