FORGOT YOUR DETAILS?

CLINICS VOOR DOELGROEPEN

Maak een afspraak voor een van onze TOP TRAINERS

De thema's voor de clinics en trainingen zijn:
1.Fit & Gezond
2.Weerbaarheid
3.Powersessie
4.Brassen (nieuw)
5 Stoeiclinics voor Jeugd

De Halter biedt clinics en -trainingen aan voor de basisschooljeugd,tieners,studenten en bedrijven. De clinics en trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers met specialistische kennis binnen de thema's Fit & Gezond, Weerbaarheid, Powersessie en studentensport. Fysieke inzet en op een plezierige methode de juiste techniek aanleren staan centraal.

FIT & GEZOND

Binnen dit thema staat fit en gezond leven centraal: een gezonde geest in een gezond lichaam. De worstelactiviteiten dragen positief bij aan het zelfvertrouwen, het goede gevoel en respect tussen de deelnemers en het gevoel van de deelnemers met hun eigen lichaam. De worsteltraining maakt de deelnemers  ervan bewust dat bewegen zorgt voor fitheid en gezondheid en dat dit de basis is voor goede prestaties.

WEERBAARHEID

De deelnemers leren zorgdragen voor eigen veiligheid en de eigen persoonlijke ruimte, met respect voor die van de ander. In vervelende, lastige, bedreigende, agressieve en/of gevaarlijke situaties leren de deelnemers letterlijk en figuurlijk stevig in de schoenen te blijven staan. Het zelfvertrouwen van de deelnemers wordt verhoogd, waardoor effectiever gereageerd wordt op potentiële conflictsituaties.

POWERSESSIE

Tijdens de powersessies worden de deelnemers fysiek en mentaal beproefd. Ook hier staat fysieke inzet en het aanleren van de juiste techniek centraal. Een combinatie met de cardio-fitness ruimte en worstelspecifieke oefenattributen is hierbij mogelijk. De trainer laat tijdens de powersessie de deelnemers hun fysieke en mentale grenzen opzoeken.

BRASSEN (nieuw)

Bij brassen pakken twee studenten elkaar bij de revers en proberen elkaar vanuit deze positie naar de grond proberen te werken. Alleen duwen en trekken is toegestaan. De trainer leert deze clinics leert studenten vaardigheden om je tegenstander uit balans te halen. Vanzelfsprekend kan deze groepsclinic sociaal worden afgesloten aan de bar.

STOEICLINICS VOOR JEUGD

Bij het stoeien is het belangrijk dat kinderen hun krachten en emoties goed leren kennen en door middel van sport en spel zich ontwikkelen. Tijdens de lessen wordt ook stil gestaan bij begrippen als plezier, gezelligheid, spel, inspanning, rust en ontspanning.

Klik op de foto voor de introductie PDF

Frequentie

Afhankelijk van de doelstelling die de opdrachtgever beoogt te bereiken met de clinics en trainingen wordt de frequentie hiervan bepaald.

Locatie keuze

De Halter heeft een landelijke netwerk van docenten tot haar beschikking om de clinics en trainingen te verzorgen. Met de worstelvereniging als locatie wordt gekozen voor een ‘echte' sportentourage. De clinics en trainingen kunnen ook op een door de opdrachtgever zelf gekozen locatie worden verzorgd, bijvoorbeeld in het eigen bedrijfspand. De Halter stelt hier wel voorwaarden aan om de gezondheid en veiligheid te garanderen. Er bestaat ook de mogelijkheid om op locatie een trainingsmat neer te leggen.

Catering

De Halter verzorgt bovendien catering tijdens de clinics en trainingen. Vanuit de Fit & Gezond gedachte en mentaliteit bieden wij in ons pakket de mogelijkheid aan voor volledig biologische catering.

Faciliteiten

Naast een trainingszaal van 300m2 en een cardio-fitness ruimte, beschikt De Halter over een multifunctionele kantine die gebruikt kan worden als een theorie instructielokaal.  Tevens beschikt De Halter over audio en visuele ( beamer) hulpmiddelen en een flip-over om de instructies te ondersteunen.

 

De jeugdclinics en trainingen kunnen verder aangekleed worden met:

  • 1. Oorkonde voor de jeugdige deelnemers.
  • 2. Aanschaf t-shirts en sleutelhangers
  • 3. Inzet Mascotte op locatie

 

Evaluatie

De Halter hecht er waarde aan om de aangeboden clinics met de opdrachtgever na afloop te evalueren.

 

Prijsstelling 

 

Kostenpost

 

Kosten

 

Bijdrage accommodatie € 25,00 p/u
Trainer(*) € 45,00 > 70,00 p/u
gebruik kantine € 12,50 p/u
Materiaalgebruik € 12,50 p/activiteit
Organisatiekosten € 15 % over de totaal prijs
 

(*) 1 trainer per 16 deelnemers

TOP