FORGOT YOUR DETAILS?

OVER ONS

PROFIEL

Krachtsportvereniging De Halter is opgericht op 1 mei 1921 en heeft haar thuisbasis in sportzaal De Oude Veiling aan het Heycopplein in Utrecht. De worstelafdeling is toonaangevend in Nederland en zelfs in Europa een begrip. Dit komt onder andere doordat De Halter elk jaar het internationale Paastoernooi voor jeugdworstelaars organiseert met 600 deelnemers uit  20 landen. Mede door de vernieuwde accommodatie kan De Halter ook nieuwe activiteiten ontplooien. Zo spelen we in op de (sport)behoefte uit de buurt en vindt er overdag bijvoorbeeld kinderopvang plaats. Het aantal leden is door het aanbieden van recreatiesporten gegroeid tot meer dan 250.

MISSIE

De Halter wil uitgroeien tot een professioneel aangestuurde krachtsportvereniging in Utrecht van 400 leden met Olympisch worstelen als kernactiviteit. Door samenwerking met andere organisaties, het opzetten van nieuwe producten en het uitbreiden van het huidige sportaanbod wil De Halter nieuwe doelgroepen bereiken en haar huidige leden behouden. Met de aanwezigheid van goed opgeleid technisch kader en de inzet van betrokken vrijwilligers richt De Halter zich op kwalitatief goede begeleiding van haar sporters en op een solide samenwerking met haar relaties. Als vitale sportorganisatie bedient De Halter de recreatiesporter uit de omgeving en als toonaangevende topsportvereniging leveren we een bijdrage aan de Nederlandse Worstelsport.

ONTWIKKELING

Vanuit het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht is er intern en extern een behoefteonderzoek uitgevoerd bij de krachtsportvereniging De Halter te Utrecht. Het doel van het onderzoek is als volgt:

“Het verkrijgen van meer inzicht in de wensen en behoeften van leden en niet-leden ten aanzien van het aanbod van De Halter, zodat zowel de buurtbewoners kunnen participeren binnen De Halter als recreatieleden zonder dat de verenging haar identiteit verliest.”
Door middel van het onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vraagstelling: “Wat zijn de behoeften van de leden en de buurtbewoners (niet-leden) van de krachtsportvereniging De Halter en op welke wijze kan De Halter inspelen op deze behoeften?” 

Door middel van focusgroepen en interviews is er onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van verschillende leden van De Halter. In samenwerking met 25 studenten van het Sportcollege van ROC Midden Nederland zijn er enquetes afgenomen in de Dichterswijk om de behoefte van de buurtbewoners te onderzoeken. In dit rapport staan de uitkomsten en aanbevelingen beschreven naar aanleiding van beide onderzoeken.

De geschiedenis van De Halter

De vermoedelijke oprichters zijn tot op heden onbekend. Tot aan 1931 leed de Halter een beetje slapend bestaan. De namen van Bertus van Arkel, Simon Gouw, Jan schrijvers en meerderen duiken nu op. Henk Hooft werd in 1925, op 15 jarige leeftijd lid van Olympia. Op dat moment was de Halter in weze gefuseerd met Olympia en bestond de vereniging alleen nog in naam. Rond 1931 {Ten tijden van de grote werkeloosheid} kregen een aantal leden -onder aanvoering van Janus Hooft, Henk Hooft en Nol Verhoef- ruzie met de grote baas in die tijd van Olympia, Jan Busch. Ze besloten om een beetje voor zichzelf te gaan trainen en werden prompt door Olympia geroyeerd. Er werd toen besloten om de KNKB aan te schrijven om te vragen om raad. De voorzitter van de bond de legendarische Majoor van de Linden, kwam naar Utrecht voor een vergadering in een zaal aan de Kromme Nieuwe Gracht. Hij deed hun het volgende nieuwe voorstel. Ze konden het beste met een aantal leden een motie van wantrouwen tegen het bestuur van Olympia indienen. Dat werd gehonoreerd en daardoor werden ze vrij om te doen en laten wat ze wilden.

In eerste instantie wilden ze een nieuwe vereniging onder de naam "Hercules Utrecht" oprichten. Maar tijdens de vergadering, waar enkele oud leden van de Halter aanwezig waren werd de suggestie gedaan om onder de naam "De Halter" te gaan worstelen. Dat werd aangenomen. Eerst werd er een jaar door de stad gezworven -bijv trainen in een school, op de zolder van het N.V-Huis- wat aardig zwaar was want er moesten eerst een stel trappen genomen worden met de matten op de nek. Via kaashandel de Graaf in de Korte Smeestraat- die nog een opslagplaats had in de Lange Nieuwstraat kwamen ze daar terecht, alwaar de ingang zich bevond in de Korte Ellebogensteeg. De ruimte was een grote zolder, met daarboven nog een ruimte, waar de kleedkamers gemaakt werden. De huur was FL 6,. in de week en de contributie bedroeg 25 cent. Op dat moment begonnen ze met 25 leden. Onder leiding van Willem Hooft. Willem financierde de aanschaf van de worstelmat en Nol Verhoef heeft toen voor De Halter mat van Olympia nagebouwd. Vanaf die tijd begon de club te groeien en was het Tijdperk van de Halter begonnen.

De Halter in de Tweede Wereldoorlog

In de oorlogsjaren 40-45 draaide de club rustig door, en trainden met de mensen die er nog waren. Verschillende mensen moesten verplicht werken in Duitsland (arbeidskampen), andere waren weer ondergedoken. De club werd in het begin rond 41, draaiende gehouden door Willem Hooft , Harry Lid en S van den Hurk. in de notulen van de bestuursvergaderingen van die tijd komen voornamelijk de namen voor G.Koning, M.Rietveld, J.Driehuis, R.van Amerongen enz.. De bestuursvergaderingen werden in die tijd meestal bij verschillende mensen gehouden, en na afloop werden de gastvrouwen altijd hartelijk bedankt. Mevr.Bep Lit herinnert zich dat als voorzitter Rietveld kwam ,hij altijd zei mensen mijn tijd is beperkt dus laten we maar opschieten.Maar daarentegen bleef hij kletsen en ging dan rond 3 uur s'nachts vrolijk weg. In 1942 werd het 10 jarig bestaan gevierd met een ontmoeting met Archilles uit Arnhem. Na afloop werd er feest gevierd waar de illegale drank flink vloeide. In 1945 was de stand Halter leden 81 en donateurs 133. Vanaf 1943 tot 1945 mocht er geen krachtsportblad van de Duitsers meer gedrukt worden dus alles met betrekking op wedstrijden moest van mond op mond reclame.

Heden word de Halter in een nieuw jasje gehesen met een nieuwe beleid en nieuwe clubgebouw. Dus bent u Lid oud of Nieuw lid of gewoon nieuwsgierig kom kijken bij Onze Club en steun de worstelaars zoals het hoort

Koninklijk onderscheiden leden van de Halter Utrecht:

Door de jaren heen zijn diverse leden van de Halter Koninklijk onderscheiden voor hun inzet voor o.a. de Halter Utrecht. 

  • Nol Kooijmans(RIP): Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • Ria van der Zouw: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • Jan Loffeld: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • Erwin Goris: Lid In de Orde van Oranje-Nassau
  • Hans Galesloot: Lid In de Orde van Oranje-Nassau
  • Marchel Verweij: Lid In de Orde van Oranje-Nassau
  • Max Antonioli: Lid In de Orde van Oranje-Nassau

Mist u namen, in deze lijst, van Halter leden die in het verleden ook koninklijk onderscheiden zijn? Mail dan info@dehalter.com.

TOP